top of page

Psychoterapia indywidualna
 

Dla kogo?  Między innymi dla:

- osoby przeżywającej kryzys 

- mającej trudności w radzeniu sobie z emocjami (lęk, poczucie winy, poczucie skrzywdzenia, poczucie niesprawiedliwości, złość, osamotnienie), które utrudniają codzienne funkcjonowanie

- doświadczającej powtarzających się problemów w relacjach z innymi ludźmi 

- osoby doświadczającej nadmiernego myślenia, analizowania każdej sytuacji/zachowania innych ludzi lub swojego 

- doświadczającej poczucia bezsilności, zobojętnienia, braku nadziei, bezradności, osamotnienia, niezrozumienia 

- osoby niemogącej się uporać z przeszłością

 

 

Twoje korzyści:

- zmniejszenie lub ustanie objawów, które Cię tu przyprowadziły

- poprawa jakości relacji ze sobą oraz innymi ludźmi
- zwiększenie samoświadomości

- lepsze samopoczucie na co dzień
- zwiększenie poczucia własnej wartości

- nabycie umiejętności wyrażania siebie, swoich potrzeb oraz stawiania granic innym ludziom 

- lepsze radzenie sobie z kryzysami i trudnymi sytuacjami 

- adekwatna reakcja na bodźce wyzwalające konkretne emocje 

- głębokie zrozumienie siebie 

- dojrzałość emocjonalna 

umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi 

Na kanapie

Rozwój osobisty 

 

Dla kogo?  Między innymi dla:

- osoby odczuwającej nadmierny stres 

- szukającej swojej pasji, ścieżki życiowej 

- czującej osamotnienie w swoich marzeniach, wizjach, pomysłach 

- osoby doświadczającej lęku przed zmianą, mającej problem z decyzyjnością i działaniem 

- potrzebującej odnaleźć balans życiowy na wielu płaszczyznach (praca, rodzina, rozwój, marzenia)

- osoby chcącej zmienić swoją ścieżkę kariery 

- osoby mierzącej się z brakiem wiary w siebie i motywacji do działania 

- chcącej zmienić swoje przekonania, np. dotyczące pieniędzy, miłości, innych ludzi. 

 

 

Twoje korzyści:

- odkrycie nowej pasji 
- podjęcie niewygodnych decyzji odkładanych przez lata 

- wyjście ze strefy komfortu i dokonywanie zmian w swoim życiu

- wyzwolenie się od sabotujących, krytycznych myśli

- zwiększenie poziomu motywacji

- poznanie wielu technik radzenia sobie ze stresem i emocjami 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości

- pobudzenie motywacji do działania

- zmiana przekonań życiowych na bardziej korzystne

- wyjście z utartych schematów, które nie przynosiły korzyści 

- rozwój umiejętności interpersonalnych 
- pokonanie własnych ograniczeń i słabości 

Image by Hello I'm Nik

Warsztaty rozwojowe 

Czas trwania: 3,5h
Zajęcia odbywają się w formie online i stacjonarnej. 

Max liczba uczestników: 8 osób.

Warsztaty rozwojowe odbywają się w kameralnych grupach. Zajęcia składają się z krótkich części wykładowych oraz sporej ilości ćwiczeń i pracy własnej. Warsztaty są tematyczne, np.:
Jak zrozumieć swoje emocje i lepiej nimi zarządzać?
Jak nauczyć się stawiać granice innym?

Jak zbudować silne poczucie własnej wartości?

 

Na zajęciach znajdziesz odpowiedzi na te pytania, dostaniesz narzędzia rozwojowe, nauczysz się z nich korzystać i będziesz mógł/a kontynuować pracę nad sobą w warunkach domowych. 

Każdy uczestnik warsztatów ma możliwość odbycia 20 minutowej bezpłatnej konsultacji po warsztatach. Dzięki temu możesz rozwiać wątpliwości, które się pojawiły, dopytać o to co niezrozumiałe, a także skonsultować swoje efekty. 

 

Informacje o nachodzących warsztatach pojawiają się na stronie głównej oraz Instagramie: balans_111

 

Jeśli szukasz warsztatów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy/klientów  skontaktuj się ze mną. 

Ludzie podczas warsztatów
bottom of page